BLI MED I STUDIEN

Et hofteledd med Perthes gir ikke bare symptomer i sykdommens aktive stadier men også på lengre sikt. Hoftens form vil ikke være helt normal i utvokst alder og noen pasienter har økt risiko for å utvikle hofteleddslitasje. Dette betyr at man må følge pasientene i svært langt tid for å forstå sykdommens naturlige forløp og resultatene av behandlingen.

Tradisjonell forskning har fokusert spesiell på røntgenfunn uten å belyse pasientens funksjon. Det er derfor manglende kunnskap om pasientens aktivitetsnivå, livskvalitet og tilfredshet etter gjennomgått hoftesykdom. 

Vi ønsker derfor å kalle alle pasienter inn til en oppfølgingsstudie der hoftens bevegelse, funksjon og livskvalitet av pasientene skal stå i fokus. Det er i liten grad kjent hvilken utfordringer, begrensninger og plager unge voksne med gjennomgått Perthes har. I tillegg ønsker vi å vurdere hoftens utvikling sett på røntgen. Alle som deltar i studien vil få grundig informasjon om sin egen tilstand og bidra til en unik forståelse av denne sykdommen som ikke er undersøkt så langt. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta. På vegne av alle behandler og barn som rammes av Perthes, ønsker vi å takke for deres deltagelse.

© 2018 by Stefan Huhnstock

© Foto: Øystein Horgmo - Foto og Videotjenesten OUS

with funding from