top of page

Møt teamet

Prosjektleder

Stefan Huhnstock er overlege og forsker ved Rikshospitalet. Han  har jobbet  mer enn 7 år som barneortoped og Perthes hoftesykdom har vært en av hovedinteressene helt fra starten. Stefan gjennomførte et større forskningsprosjekt på Perthes sykdom, som førte til doktorgrad i september 2018.  

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Stefan Huhnstock 

 Barneortoped

Prosjektmedarbeider

Ola Wiig er overlege og seniorforsker ved Rikshospitalet. Perthes og andre hoftesykdommer har vært sentralt i hans klinisk hverdag og  forskning i mer enn 15 år. Doktorgraden hans om Perthes sykdom var basert på landsundersøkelsen og har gitt viktig kunnskap i diagnositkk og behandling. 

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Ola Wiig 

 Barneortoped

Prosjektmedarbeider

Terje Terjesen er professor emeritus og senior forsker ved Rikshospitalet. Han startet og gjennomførte Perthes studien sammen med Svein Svenningsen i fra 1996 og har vært siden Norges fremste drivkraft for høykvalitet forskning på Perthes sykdom og andre hoftelidelser.  

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Terje Terjesen 

 Barneortoped

Prosjektkoordinator

Johan Brevik er fysioterapeut ved Ortopedisk avdeling på Rikshospitalet. Her jobber han blant annet med barn og hoftelidelser. Han har bachelorgrad fra HiOA og har stor interesse for barnehoftelidelser. 

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Johan Brevik 

 Fysioterapeut

image1-7.jpeg
Prosjektmedarbeider

Armend Fejzulai er overlege på ortopedisk avdeling ved Østfold sykehus. Siden 2020 er Armend aktiv innen Perthes forskning. Langtidsoppfølgingsstudien danner grunnlag for Armend´s phd prosjekt ved medisinsk fakultet, UiO. 

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Armend Fejzulai

Barneortoped

Forskningsgruppen er basert ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og består av barneortopeder og fysioterapeuter med stor interesse for hoftesykdommer hos barn. Alle medlemmer i gruppen behandler barn med Perthes sykdom i alle stadier. Forskning og en bedre forståelse av sykdommen har vært sentral for oss og mange forskningsartikler på høyt nivå har utspring i dette forskningsmiljøet.   

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Ortopedisk Klinikk

Sognsvannveien 20, 0372 Oslo

Sentralbord: 23070000

bottom of page