I regi av Norsk barneortopedisk forening (prosjektmedarbeidere Terje Terjesen, Svein Svenningsen og Ola Wiig) ble det gjennomført en landsdekkende undersøkelse Perthes sykdom mellom 1996 og 2000. Sykehus over hele Norge deltok i denne undersøkelsen. Alle barn som fikk diagnosen Perthes sykdom ble registret i landsundersøkelsen og fulgt opp til 5 år etter diagnosen.

Overskrift 1

Les mer om Perthes studien

Studien er en av verdens største studier på Perthes sykdom og den har gitt mye ny kunnskap:

  • Nå vet vi hvor hyppig Perthes egentlig er i Norge (1)

  • Vi forstår mer av sykdomens forløp (2)

  • Vi forstår hvilke røntgenfunn som er viktige for å vurdere prognosen(3-5)

  • Vi vet hvor høy risikoen er for å få Perthes på begge hofter (6) 

  • Vi vet at skinner ikke hjelper mer enn fysioterapi (7)

  • Vi vet at kirurgi kan gi bedre resultater, spesielt for barn som får diagnosen når de er eldre (7, 8)

  • Vi har undersøkt og forbedret klassifikasjonen av røntgenbilder slik at behandleren lettere kan stille diagnosen og gi riktig behandling (9)

Vi fortsetter med studien!

Det er veldig lite kunnskap om unge voksene som har hatt Perthes sykdom i barndommen. Man vet lite om hvor mye hoftesykdommen påvirker fysisk aktivitet og livskvalitet. Vi trenger mer kunnskap om utvikling av hoften 20 år etter sykdommens debut.

 

Vi ønsker derfor å invitere alle deltagere fra Perthes studien til en langtidsundersøkelse. Vi håper at mange kan stille opp slik at vi kan få mer kunnskap om sykdommen hos unge voksne. 

© 2018 by Stefan Huhnstock

© Foto: Øystein Horgmo - Foto og Videotjenesten OUS

with funding from