top of page
14091c-Perthes-disease-SM.jpg

Perthes sykdom er en hoftesykdom som opptrer hos barn mellom 2 og 12 år. Flere faktorer fører til, at det oppstår et helt eller delvis opphør av blodsirkulasjonen til lårbenshodet. 

 

Selv om sykdommen ble beskrevet for over 100 år siden, er årsak, forekomst, prognostiske faktorer og spesielt behandlingen fremdeles omdiskutert.

 

Perthes forskningsgruppen har satt seg som mål å forske på flere aspekter rundt Perthes sykdom. For tiden jobber vi med en stor studie som skal belyse livskvalitet og hoftens funksjon hos unge voksne som har hatt Perthes sykdom i barndom. 

bottom of page