Velkommen til hjemmesiden til Perthes forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus.

Vi håper at siden er til hjelp for alle som ønsker å vite mer om barnehoftesykdommen Calvé- Legg- Perthes. Vi ønsker å benytte anledningen til å informere om våre forskningsaktiviteter og studier rundt denne sykdommen. 

Vi er i gang med studien og ønsker å takke de første

20 deltagerne for deres bidrag

Perthes forskninggruppen er lokalisert ved ortopedisk avdelning, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Ortopedisk Klinikk

Sognsvannveien 20, 0372 Oslo

Sentralbord: 23070000

© 2018 by Stefan Huhnstock

© Foto: Øystein Horgmo - Foto og Videotjenesten OUS

with funding from