Perthes sykdom er en hoftesykdom som opptrer hos barn mellom 2 og 12 år. Flere faktorer fører til, at det oppstår et helt eller delvis opphør av blodsirkulasjonen til lårbenshodet. 

 

Selv om sykdommen ble beskrevet for over 100 år siden, er årsak, forekomst, prognostiske faktorer og spesielt behandlingen fremdeles omdiskutert.

 

Perthes forskningsgruppen har satt seg som mål å forske på flere aspekter rundt Perthes sykdom. For tiden jobber vi med en stor studie som skal belyse livskvalitet og hoftens funksjon hos unge voksne som har hatt Perthes sykdom i barndom. 

with funding from

© 2021 by Stefan Huhnstock

© Foto: Øystein Horgmo - Foto og Videotjenesten OUS

member of