top of page

Oppfølging

Helse Norge_medprikker.png

Vi fortsetter med studien!

Et hofteledd med Perthes gir ikke bare symptomer i barndommen men også senere.

Hoftens form vil ikke være helt normal i utvokst alder og noen pasienter har økt risiko for å utvikle hofteleddslitasje.

 

Dette betyr at man må følge pasientene i svært langt tid for å forstå sykdommens naturlige forløp og resultatene av behandlingen.

Tradisjonell forskning har oftest kun fokusert på røntgenfunn uten å belyse pasientens funksjon og det mangler derfor kunnskap om pasientens aktivitetsnivå, livskvalitet og tilfredshet etter gjennomgått hoftesykdom. 

 

Vi ønsker derfor å invitere alle tidligere deltagere fra Perthes-studien

til en langtidsundersøkelse.

Alle vil få tilsendt en invitasjon og vi håper at mange kan stille opp slik at vi kan få mer kunnskap om sykdommens betydning hos unge voksne.

 

Forskningsgruppen reiser for dette formål til ulike sykehus for å tilby etterundersøkelsen i nærheten der deltagerne bor.

bottom of page